Czym jest edukacja?

Edukacja to proces ułatwiania uczenia się lub zdobywania wiedzy, umiejętności, wartości, moralności, przekonań i nawyków. Metody edukacyjne obejmują nauczanie, szkolenie, opowiadanie historii, dyskusje i ukierunkowane badania. Edukacja często odbywa się pod kierunkiem nauczycieli, jednak uczniowie mogą się także uczyć. Edukacja może odbywać się w warunkach formalnych lub nieformalnych, a każde doświadczenie, które ma formatywny wpływ na sposób, w jaki ktoś myśli, odczuwa lub postępuje, można uznać za edukacyjne. Metodologia nauczania nazywa się pedagogiką.

Kształcenie formalne jest powszechnie dzielone formalnie na takie etapy, jak przedszkole lub przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, a następnie college, uniwersytet lub praktyka zawodowa.

Prawo do nauki zostało uznane przez niektóre rządy i ONZ. W większości regionów edukacja jest obowiązkowa do określonego wieku. Istnieje ruch na rzecz reformy edukacji, a w szczególności edukacji opartej na faktach, z globalnymi inicjatywami mającymi na celu osiągnięcie 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju, który promuje wysokiej jakości edukację dla wszystkich.

About the Author

One thought on “Czym jest edukacja?

Dodaj komentarz

You may also like these